سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

تالار گفتگوی پارسی‌لاتک - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
3,749
مجموع ارسال های کاربران:
32,297
مجموع موضوعات:
6,037
مجموع گروه ها:
11
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
102
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
762 - دسامبر 19, 2019, 12:17:37 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
119
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
1.01
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
6.89
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
1.31
مجموع انجمن ها:
41
جدیدترین کاربر عضو شده:
soheila1622
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
36.54
نسبت کاربران پسر به دختر:
3.1:1

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

هادی صفی‌اقدم
743روز 16ساعت 40دقیقه
وحید دامن‌افشان
37روز 4ساعت 17دقیقه
محمود امین‌طوسی
23روز 2ساعت 24دقیقه
vafa
18روز 13ساعت 6دقیقه
فرشاد ترابی
14روز 14ساعت 54دقیقه
ابوالفضل دیانت
14روز 1ساعت 17دقیقه
سید احمد موسوی
13روز 12ساعت 22دقیقه
حسن ذاکری
9روز 14ساعت 29دقیقه
محمد چهارسوقی
7روز 19ساعت 33دقیقه
مهدی امیدعلی
6روز 14ساعت 20دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2024 0 0 0 333
جون 2024 0 0 0 206
می 2024 0 0 0 210
آپریل 2024 0 0 0 333
مارس 2024 0 0 0 97
فبریه 2024 0 0 0 70
ژانویه 2024 0 0 0 46
* 2023 0 0 0 576
دسامبر 2023 0 0 0 134
نوامبر 2023 0 0 0 64
اکتبر 2023 0 0 0 54
سپتامبر 2023 0 0 0 121
آگوست 2023 0 0 0 86
جولای 2023 0 0 0 55
جون 2023 0 0 0 57
می 2023 0 0 0 71
آپریل 2023 0 0 0 53
مارس 2023 0 0 0 89
فبریه 2023 0 0 0 72
ژانویه 2023 0 0 0 576
* 2022 0 0 0 234
دسامبر 2022 0 0 0 84
نوامبر 2022 0 0 0 56
اکتبر 2022 0 0 0 73
سپتامبر 2022 0 0 0 71
آگوست 2022 0 0 0 36
جولای 2022 0 0 0 234
جون 2022 0 0 0 30
می 2022 0 0 0 30
آپریل 2022 0 0 0 27
مارس 2022 0 0 0 43
فبریه 2022 0 0 0 60
ژانویه 2022 0 0 0 35
* 2021 0 0 0 80
دسامبر 2021 0 0 0 41
نوامبر 2021 0 0 0 40
اکتبر 2021 0 0 0 36
سپتامبر 2021 0 0 0 37
آگوست 2021 0 0 0 42
جولای 2021 0 0 0 42
جون 2021 0 0 0 59
می 2021 0 0 0 52
آپریل 2021 0 0 0 63
مارس 2021 0 0 0 49
فبریه 2021 0 0 0 80
ژانویه 2021 0 0 0 52
* 2020 0 0 0 359
دسامبر 2020 0 0 0 46
نوامبر 2020 0 0 0 68
اکتبر 2020 0 0 0 65
سپتامبر 2020 0 0 0 62
آگوست 2020 0 0 0 65
جولای 2020 0 0 0 72
جون 2020 0 0 0 157
می 2020 0 0 0 146
آپریل 2020 0 0 0 44
مارس 2020 0 0 0 359
فبریه 2020 0 0 0 148
ژانویه 2020 0 0 0 243
* 2019 0 0 0 762
دسامبر 2019 0 0 0 762
نوامبر 2019 0 0 0 283
اکتبر 2019 0 0 0 45
سپتامبر 2019 0 0 0 40
آگوست 2019 0 0 0 39
جولای 2019 0 0 0 47
جون 2019 0 0 0 42
می 2019 0 0 0 46
آپریل 2019 0 0 0 50
مارس 2019 0 0 0 48
فبریه 2019 0 0 0 46
ژانویه 2019 0 0 0 61
* 2018 0 4 0 74
دسامبر 2018 0 0 0 52
نوامبر 2018 0 0 0 49
اکتبر 2018 0 0 0 45
سپتامبر 2018 0 0 0 41
آگوست 2018 0 0 0 43
جولای 2018 0 0 0 46
جون 2018 0 1 0 56
می 2018 0 0 0 57
آپریل 2018 0 1 0 57
مارس 2018 0 0 0 51
فبریه 2018 0 2 0 65
ژانویه 2018 0 0 0 74
* 2017 3 43 0 67
دسامبر 2017 0 1 0 65
نوامبر 2017 0 1 0 64
اکتبر 2017 0 1 0 67
سپتامبر 2017 0 1 0 65
آگوست 2017 0 1 0 67
جولای 2017 0 1 0 55
جون 2017 0 1 0 44
می 2017 1 10 0 48
آپریل 2017 1 10 0 48
مارس 2017 0 3 0 38
فبریه 2017 0 10 0 42
ژانویه 2017 1 3 0 46
* 2016 13 163 0 69
دسامبر 2016 0 1 0 47
نوامبر 2016 0 2 0 42
اکتبر 2016 4 20 0 69
سپتامبر 2016 1 5 0 37
آگوست 2016 2 14 0 35
جولای 2016 0 18 0 34
جون 2016 0 9 0 31
می 2016 0 13 0 36
آپریل 2016 1 8 0 31
مارس 2016 2 33 0 30
فبریه 2016 1 23 0 56
ژانویه 2016 2 17 0 39
* 2015 24 292 0 66
دسامبر 2015 2 29 0 53
نوامبر 2015 3 38 0 36
اکتبر 2015 0 5 0 66
سپتامبر 2015 9 63 0 32
آگوست 2015 3 14 0 53
جولای 2015 0 26 0 29
جون 2015 0 42 0 33
می 2015 0 6 0 34
آپریل 2015 3 46 0 31
مارس 2015 2 3 0 30
فبریه 2015 0 1 0 35
ژانویه 2015 2 19 0 33
* 2014 1,346 7,088 688 58
دسامبر 2014 2 15 0 45
نوامبر 2014 11 67 6 43
اکتبر 2014 106 513 57 41
سپتامبر 2014 195 982 80 39
آگوست 2014 227 1,026 78 43
جولای 2014 173 1,069 79 45
جون 2014 135 784 59 46
می 2014 77 372 74 38
آپریل 2014 111 422 64 53
مارس 2014 95 465 65 42
فبریه 2014 118 768 62 51
ژانویه 2014 96 605 64 58
* 2013 1,807 8,098 944 112
دسامبر 2013 84 460 63 64
نوامبر 2013 97 400 67 63
اکتبر 2013 131 642 63 68
سپتامبر 2013 189 701 87 59
آگوست 2013 260 1,085 95 98
جولای 2013 117 513 89 70
جون 2013 119 455 95 89
می 2013 124 608 105 102
آپریل 2013 257 1,158 86 88
مارس 2013 137 594 68 112
فبریه 2013 127 586 58 99
ژانویه 2013 165 896 68 78
* 2012 1,590 7,860 732 109
دسامبر 2012 166 1,002 70 68
نوامبر 2012 223 1,125 46 55
اکتبر 2012 158 789 77 81
سپتامبر 2012 126 607 59 109
آگوست 2012 190 853 59 83
جولای 2012 162 788 94 87
جون 2012 132 689 61 75
می 2012 127 543 71 68
آپریل 2012 123 532 58 35
مارس 2012 53 242 38 39
فبریه 2012 45 188 57 53
ژانویه 2012 85 502 42 43
* 2011 1,007 6,054 1,445 87
دسامبر 2011 62 322 46 37
نوامبر 2011 110 505 43 78
اکتبر 2011 104 553 48 51
سپتامبر 2011 102 581 40 41
آگوست 2011 108 662 34 56
جولای 2011 128 794 47 71
جون 2011 76 487 40 87
می 2011 73 358 40 53
آپریل 2011 56 377 40 44
مارس 2011 33 168 23 50
فبریه 2011 59 351 431 16
ژانویه 2011 96 896 613 18
* 2010 998 6,016 1,565 24
دسامبر 2010 67 679 246 18
نوامبر 2010 70 535 663 19
اکتبر 2010 70 396 418 15
سپتامبر 2010 262 587 36 13
آگوست 2010 105 830 38 17
جولای 2010 68 715 31 14
جون 2010 82 500 28 15
می 2010 80 555 26 24
آپریل 2010 47 337 28 15
مارس 2010 50 259 18 9
فبریه 2010 49 332 19 10
ژانویه 2010 48 291 14 21
* 2009 263 1,504 83 24
دسامبر 2009 64 459 18 9
نوامبر 2009 57 397 15 24
اکتبر 2009 125 606 36 9
سپتامبر 2009 17 42 14 6