سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

آمار عمومی - vafa

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
18روز، 13 ساعت و 6 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
4,429 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
395 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
5 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 174 posts (4%)
  12 am
 • 178 posts (4%)
  1 am
 • 180 posts (4%)
  2 am
 • 212 posts (5%)
  3 am
 • 178 posts (4%)
  4 am
 • 225 posts (5%)
  5 am
 • 214 posts (5%)
  6 am
 • 280 posts (6%)
  7 am
 • 313 posts (7%)
  8 am
 • 318 posts (7%)
  9 am
 • 368 posts (8%)
  10 am
 • 316 posts (7%)
  11 am
 • 332 posts (7%)
  12 pm
 • 288 posts (6%)
  1 pm
 • 248 posts (6%)
  2 pm
 • 181 posts (4%)
  3 pm
 • 107 posts (2%)
  4 pm
 • 53 posts (1%)
  5 pm
 • 40 posts (1%)
  6 pm
 • 11 posts (0%)
  7 pm
 • 21 posts (0%)
  8 pm
 • 33 posts (1%)
  9 pm
 • 52 posts (1%)
  10 pm
 • 129 posts (3%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

زی‌تک
956 posts of the member's 4429 posts (21.59%)
956
حروف‌چینی مستندات
402 posts of the member's 4429 posts (9.08%)
402
گرافیک، جدول و شکل
397 posts of the member's 4429 posts (8.96%)
397
انجمن تازه‌کاران
380 posts of the member's 4429 posts (8.58%)
380
عمومی
281 posts of the member's 4429 posts (6.34%)
281
عمومی
263 posts of the member's 4429 posts (5.94%)
263
قلم‌ها و حروف
199 posts of the member's 4429 posts (4.49%)
199
طراحی صفحه
177 posts of the member's 4429 posts (4.00%)
177
ریاضیات و علوم
156 posts of the member's 4429 posts (3.52%)
156
سبک نوشتار
125 posts of the member's 4429 posts (2.82%)
125

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

معرفی
41 posts of the board's 72 posts (56.94%)
56.94%
W32Tex
1 posts of the board's 2 posts (50.00%)
50.00%
باگ‌های نسخه ۱.۰.۴
60 posts of the board's 130 posts (46.15%)
46.15%
حروف‌چینی مستندات
6 posts of the board's 13 posts (46.15%)
46.15%
kate
4 posts of the board's 9 posts (44.44%)
44.44%
کانتکست CONTEXT
12 posts of the board's 31 posts (38.71%)
38.71%
لواتک
41 posts of the board's 111 posts (36.94%)
36.94%
Texshop
21 posts of the board's 68 posts (30.88%)
30.88%
زی‌تک
956 posts of the board's 3272 posts (29.22%)
29.22%
قلم‌ها Fonts
65 posts of the board's 232 posts (28.02%)
28.02%