سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

آمار عمومی - موسوی‌ندوشنی

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
4روز، 10 ساعت و 57 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
177 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
18 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
1 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 4 posts (2%)
  1 am
 • 10 posts (6%)
  2 am
 • 6 posts (3%)
  3 am
 • 3 posts (2%)
  4 am
 • 15 posts (8%)
  5 am
 • 17 posts (10%)
  6 am
 • 13 posts (7%)
  7 am
 • 8 posts (5%)
  8 am
 • 12 posts (7%)
  9 am
 • 11 posts (6%)
  10 am
 • 10 posts (6%)
  11 am
 • 11 posts (6%)
  12 pm
 • 9 posts (5%)
  1 pm
 • 6 posts (3%)
  2 pm
 • 14 posts (8%)
  3 pm
 • 11 posts (6%)
  4 pm
 • 10 posts (6%)
  5 pm
 • 4 posts (2%)
  6 pm
 • 3 posts (2%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

ریاضیات و علوم
22 posts of the member's 177 posts (12.43%)
22
گرافیک، جدول و شکل
19 posts of the member's 177 posts (10.73%)
19
حروف‌چینی مستندات
16 posts of the member's 177 posts (9.04%)
16
زی‌تک
14 posts of the member's 177 posts (7.91%)
14
اسلاید Beamer
13 posts of the member's 177 posts (7.34%)
13
انجمن تازه‌کاران
7 posts of the member's 177 posts (3.95%)
7
قلم‌ها و حروف
7 posts of the member's 177 posts (3.95%)
7
تازه‌ها
5 posts of the member's 177 posts (2.82%)
5
عمومی
5 posts of the member's 177 posts (2.82%)
5
کارگاه‌های لاتک و زی‌پرشین
5 posts of the member's 177 posts (2.82%)
5

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

حروف‌چینی مستندات
3 posts of the board's 13 posts (23.08%)
23.08%
لواتک
3 posts of the board's 111 posts (2.70%)
2.70%
تازه‌ها
5 posts of the board's 237 posts (2.11%)
2.11%
کارگاه‌های لاتک و زی‌پرشین
5 posts of the board's 351 posts (1.42%)
1.42%
معرفی
1 posts of the board's 72 posts (1.39%)
1.39%
تک پارسی TeX-e-Parsi
2 posts of the board's 145 posts (1.38%)
1.38%
اسلاید Beamer
13 posts of the board's 950 posts (1.37%)
1.37%
ریاضیات و علوم
22 posts of the board's 1779 posts (1.24%)
1.24%
گرافیک، جدول و شکل
19 posts of the board's 3185 posts (0.60%)
0.60%
قلم‌ها و حروف
7 posts of the board's 1230 posts (0.57%)
0.57%