سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

آمار عمومی - Hassan67

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
21 ساعت و 48 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
59 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
20 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 2 posts (3%)
  5 am
 • 3 posts (5%)
  6 am
 • 3 posts (5%)
  7 am
 • 3 posts (5%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 5 posts (8%)
  11 am
 • 4 posts (7%)
  12 pm
 • 4 posts (7%)
  1 pm
 • 7 posts (12%)
  2 pm
 • 3 posts (5%)
  3 pm
 • 4 posts (7%)
  4 pm
 • 2 posts (3%)
  5 pm
 • 4 posts (7%)
  6 pm
 • 4 posts (7%)
  7 pm
 • 5 posts (8%)
  8 pm
 • 2 posts (3%)
  9 pm
 • 1 posts (2%)
  10 pm
 • 3 posts (5%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

گرافیک، جدول و شکل
13 posts of the member's 59 posts (22.03%)
13
انجمن تازه‌کاران
11 posts of the member's 59 posts (18.64%)
11
اسلاید Beamer
10 posts of the member's 59 posts (16.95%)
10
عمومی
8 posts of the member's 59 posts (13.56%)
8
حروف‌چینی مستندات
5 posts of the member's 59 posts (8.47%)
5
طراحی صفحه
5 posts of the member's 59 posts (8.47%)
5
Xindy
3 posts of the member's 59 posts (5.08%)
3
ریاضیات و علوم
2 posts of the member's 59 posts (3.39%)
2
مراجع و بیب‌تک BibTeX
2 posts of the member's 59 posts (3.39%)
2

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

اسلاید Beamer
10 posts of the board's 950 posts (1.05%)
1.05%
Xindy
3 posts of the board's 498 posts (0.60%)
0.60%
عمومی
8 posts of the board's 1849 posts (0.43%)
0.43%
گرافیک، جدول و شکل
13 posts of the board's 3185 posts (0.41%)
0.41%
طراحی صفحه
5 posts of the board's 1336 posts (0.37%)
0.37%
انجمن تازه‌کاران
11 posts of the board's 3646 posts (0.30%)
0.30%
مراجع و بیب‌تک BibTeX
2 posts of the board's 858 posts (0.23%)
0.23%
حروف‌چینی مستندات
5 posts of the board's 2922 posts (0.17%)
0.17%
ریاضیات و علوم
2 posts of the board's 1779 posts (0.11%)
0.11%