سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

آمار عمومی - ngh

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
2 ساعت و 13 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
11 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
5 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 2 posts (18%)
  8 am
 • 2 posts (18%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 3 posts (27%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 1 posts (9%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 1 posts (9%)
  7 pm
 • 1 posts (9%)
  8 pm
 • 1 posts (9%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

عمومی
4 posts of the member's 11 posts (36.36%)
4
حروف‌چینی مستندات
4 posts of the member's 11 posts (36.36%)
4
میک‌تک MikTeX
2 posts of the member's 11 posts (18.18%)
2
گرافیک، جدول و شکل
1 posts of the member's 11 posts (9.09%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

میک‌تک MikTeX
2 posts of the board's 374 posts (0.53%)
0.53%
عمومی
4 posts of the board's 1849 posts (0.22%)
0.22%
حروف‌چینی مستندات
4 posts of the board's 2922 posts (0.14%)
0.14%
گرافیک، جدول و شکل
1 posts of the board's 3185 posts (0.03%)
0.03%