سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

آمار عمومی - MARS.kIAN

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
16 ساعت و 29 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
12 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
4 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
1 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 1 posts (8%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 2 posts (17%)
  10 am
 • 1 posts (8%)
  11 am
 • 2 posts (17%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 3 posts (25%)
  2 pm
 • 1 posts (8%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 1 posts (8%)
  8 pm
 • 1 posts (8%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

Xindy
4 posts of the member's 12 posts (33.33%)
4
اسلاید Beamer
2 posts of the member's 12 posts (16.67%)
2
زی‌تک
1 posts of the member's 12 posts (8.33%)
1
حروف‌چینی مستندات
1 posts of the member's 12 posts (8.33%)
1
طراحی صفحه
1 posts of the member's 12 posts (8.33%)
1
سبک نوشتار
1 posts of the member's 12 posts (8.33%)
1
عمومی
1 posts of the member's 12 posts (8.33%)
1
کارگاه‌های لاتک و زی‌پرشین
1 posts of the member's 12 posts (8.33%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

Xindy
4 posts of the board's 498 posts (0.80%)
0.80%
کارگاه‌های لاتک و زی‌پرشین
1 posts of the board's 351 posts (0.28%)
0.28%
اسلاید Beamer
2 posts of the board's 950 posts (0.21%)
0.21%
سبک نوشتار
1 posts of the board's 1088 posts (0.09%)
0.09%
طراحی صفحه
1 posts of the board's 1336 posts (0.07%)
0.07%
عمومی
1 posts of the board's 1849 posts (0.05%)
0.05%
حروف‌چینی مستندات
1 posts of the board's 2922 posts (0.03%)
0.03%
زی‌تک
1 posts of the board's 3272 posts (0.03%)
0.03%